Το ερευνητικό αυτό έργο αφορά στην διερεύνηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των περιορισμών στα ωράρια τροφοδοσίας των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων. Θα αναπτυχθεί ειδική μεθοδολογία και θα γίνει συστηματική καταγραφή των κυκλοφοριακών συνθηκών και χαρακτηριστικών στάθμευσης. Θα αναπτυχθεί βάση δεδομένων και θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των περιορισμών.