Το πλήρες κείμενο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που θα ανακοινωθεί σύντομα από το Υπουργείο Μεταφορών είναι αναμενόμενο ότι θα μελετηθεί από μειοψηφία των οδηγών αφού (α) πληθώρα διατάξεων του δεν αφορούν τον συνήθη οδηγό, (β) αποτελεί νομικό κείμενο δυσνόητο για τους περισσότερους οδηγούς και (γ) οι περισσότεροι οδηγοί πιθανότατα θα αγνοήσουν – αδιαφορήσουν για τα γραφόμενα στο νέο Κώδικα. Αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι ο σχεδιασμός  και η δημιουργία πρότυπου ενημερωτικού DVD και συνοδευτικού ΕΝΤΥΠΟΥ, τα οποία θα διανεμηθούν από το Υπουργείο σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη της εφαρμογής του νέου ΚΟΚ, ώστε να προετοιμαστεί θετικά το έδαφος αποδοχής του, αλλά και να λειτουργήσει τόσο στην αρχή της εφαρμογής του νέου ΚΟΚ αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ως σημείο αναφοράς και γρήγορης ενημέρωσης για τις διατάξεις του.