Το κέντρο της Αθήνας αποτελεί την χαρακτηριστικότερη ενδεχομένως περίπτωση αστικού χώρου, μη φιλικού προς τον πολίτη, αφού παρά την ύπαρξη πυκνού δικτύου αστικών συγκοινωνιών, αλλά και τη δυνητική δυνατότητα βαδίσματος για μετακίνηση εντός αυτού, η ανεπάρκεια υποδομών για χρήση μέσων χαμηλών ταχυτήτων, αλλά κυρίως η αυξημένη χρήση ΙΧ σε συνδυασμό με την επίσης ανεπαρκή διαθεσιμότητα χώρου για κίνηση και στάθμευση, οδηγούν σε συνθήκες διαβίωσης και μετακίνησης, οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστούν ανεκτές. Οι τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας των κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης της Αθήνας πρέπει να αναθεωρηθούν, ώστε να καταστούν αποτρεπτικές προς τη χρήση ΙΧ και φιλικές προς βιώσιμους τρόπους και μέσα μετακίνησης, προστατεύοντας όμως και ενισχύοντας παράλληλα τις εμπορικές, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες του κέντρου της Αθήνας. Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση και ανάλυση των συγκοινωνιακών παραμέτρων που σχετίζονται με την απαγόρευση της κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων στη λεωφόρο Πανεπιστημίου, η εξέταση της συγκοινωνιακής σκοπιμότητας και των βασικών σταδίων εφαρμογής της παρέμβασης αυτής.