Ο στόχος του έργου ERSO + είναι να παρέχει τακτικές ενημερώσεις των κύριων εκθέσεων που είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (ERSO). Οι ενημερώσεις αφορούν τις Ετήσιες Στατιστικές Εκθέσεις,  τα Περιγραφικά αρχεία Κρατών και τα Βασικά Ενημερωτικά Δελτία (BFS) καθώς και τακτικές αναθεωρήσεις του τμήματος “Γνώση” της ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο του΄εργου θα εφαρμοσθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παροχή ενός πλήρους και ενισχυμένου σύνολου επικαιροποιημένων περιοδικών εκθέσεων, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια των εκθέσεων και θα ικανοποιεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, και θα βασίζεται στην κανονικότητα των ενημερώσεων, στην υψηλή ποιότητα των ενημερώσεων, στην εξαιρετικά εργονομική παρουσίαση των ενημερώσεων, και στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Οι ενημερωμένες εκθέσεις θα ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των εμπλεκομένων στην οδική ασφάλεια, των οποίων οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις θα λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον, οι ενημερωμένες εκθέσεις θα υποβάλονται σε αυστηρή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της γλώσσας, από συγκεκριμένα Συμβούλια και με ένα συγκεκριμένο σχέδιο.