Η ερευνητική ομάδα οδικής ασφάλειας του ΕΜΠ, στο πλαίσιο του έργου i-DREAMS  του Horizon 2020, αναζητά οδηγούς στην Αθήνα για να συμμετάσχουν σε πείραμα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Στόχος του Πειράματος είναι η παρακολούθηση της ασφάλειας της συμπεριφοράς οδήγησης και η αντίστοιχη ειδοποίηση των οδηγών κατά την οδήγηση αλλά και η ενημέρωσή τους μετά το τέλος του ταξιδιού. Οι οδηγοί θα ωφεληθούν σημαντικά από τη διάγνωση της ασφάλειας της οδήγησής τους και τις σχετικές προτάσεις βελτίωσής της. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν δώρα επιβράβευσης και επιπλέον δώρα μετά από διαγωνισμούς και κληρώσεις. Για συμμετοχή στο πείραμα, μπορείτε να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο συμμετοχήςpdf5