Ο έλεγχος και διαχείριση της κυκλοφορίας των αυτοκινητοδρόμων βασίζεται σε μοντέλα που εκτιμούν και προβλέπουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες.  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό και την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών της οδού. Η μεθοδολογία συνδυάζει μεθόδους ομαδοποίησης βασισμένες σε μαθηματικά πρότυπα (model-based clustering), Μαρκοβιανές αλυσίδες μεταβλητού μήκους (variable-length Markov chains) και ταξινόμηση βάσει κοντινότερων γειτόνων (nearest neighbor classification). Η εφαρμογή της μεθοδολογίας για βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της ταχύτητας σε δίκτυο στο Irvine της Καλιφόρνια, εμφανίζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.